مفاهیم کلیدی پرسپکتیو در معماری- درس دوم

در درس‌ اول با پایه ای ترین مفاهیم پرسپکتیو در معماری بحث شد و در رابطه با انواع پرسپکتیو توضیحات کلی ارائه گردید. حال در درس دوم نمونه های ترسیم شده این مفاهیم در حوزه پرسپکتیو خارجی آورده شده است.


در بررسی پرسپکتیوهای حجمی، مشاهده می شود که این پرسپکتیوها در سه دید پرسپکتیو ناظر ، پرنده، و مورچه ترسیم می شوند. در رسم این احجام و جهت ارائه هر سه زاویه دید (ناظر ، پرنده، و مورچه )،  نکته اصلی محل قرار گیری احجام نسبت به خط افق است:

1- احجام روی خط افق: دارای دید ناظر

2- احجام پایین تر از خط افق: دارای حجم دید پرنده

3- احجام بالای خط افق: دارای دید مورچه

 

بلوم برای درک ذهنی بهتر مطالب و آموخته‌ها، شش سطح تعریف می‌کند که  هر کدام، پیش‌نیاز دیگری هستند. 

در درس‌ قبل، حفظ کردن و فهمیدن را در رابطه با موضوع پرسپکتیو بیان کردیم و در این درس به سراغ استفاده از دانسته‌ها و کاربردی کردن آموخته‌ها می‌رویم.

بسیاری از ما فهمیدن را به صورت مترادف و هم‌‌معنا با به کار بردن در نظر می‌گیریم؛ یا لااقل این‌طور فکر می‌کنیم که اگر چیزی را فهمیده باشیم، حتماً می‌توانیم آن را به کار ببریم. در صورتی که آموختن الزاماً به کاربردی شدن منتهی نمی‌شود.

گلایه مشهور آموزش، کاربردی نبود، همیشه در رابطه با موضوعات مربوط به معماری و اسکیس در معماری وجود دارد.

 

امید است با بررسی و رسم نمونه های به اشتراک گذارده شده، این سری آموزش ها کاربردی باشد….

 


 

 

If you like the article, please share it.

Write a comment

  1. safasalkhi :
    2 March 2020

    سلام
    بسیار عالی و پر کاربرد دوست من.
    سپاسگزارم

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید