مرامنامه ی تیم “معماردیتا”

Image result for oath vector

ما با دست راست به روی سینه مان و  با قلبی آکنده از عشق و صداقت، یکصدا مرامنامه تیم مان را بر زبان می آوریم:

ما مشتاقانه به دنبال اهدافمان هستیم،

ما بزرگ فکر می کنیم،

ما خالق شرایط مان هستیم،

ما با اراده، با انگیزه و سخت کوشیم،

عمیقاَ آرام، مطمئن و خوش بینیم،

ما در معماری و کارآفرینی می درخشیم،

علیرغم ترسمان اقدام می کنیم،

ما همیشه در حال یادگیری و رشد هستیم،

ما در بازی زندگی برنده هستیم،

ما تفکر سیستمی و خلاقانه داریم،

ما ده برابر در زندگی خودمان ارزش ایجاد می کنیم،

ما ده برابر در زندگی دیگران ارزش ایجاد می کنیم،

ما می درخشیم چون با حداکثر عملکردمان کار می کنیم،

ما ثروتمند هستیم،

چون ما گروه “ده برابری” هستیم.

هدف ما :

“قرار دادن گلچین فایل های معماری از آرشیوی نخبگان معماری ایران با کمترین هزینه و سریع ترین راه، در اختیار معماران و کارآفرینان توقف ناپذیر و مشتاقی چون من و شما”

شعار ما:

“یک برنده هرگز متوقف نمیشود”

If you like the article, please share it.

Write a comment

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید