شعری برای معماری

خدا اگر عاشق شود معمار دنیا می شود

خدااگر عاشق شود،معمار دنیا می شود

دنیا زان عشق خالقش تابنده وزیبا شود

عاشق اگرمعمارشود،معمار دلها می شود

سازد دلی پر منحنی تا در پی اش حیران شود

شاعراگر معمارشود،از جان برآید نقش او

واژه به واژه خط به خط دل می برد هرآن او

محبت گر حوا شود درجان آدم نشیند

محبت را خانه باید تا درآن سکنی گزیند

عالم اگر درهم رود معمار هستی حاکم است

حاکم زند نقشی دگر این پرده را او ناظراست

قلم اگر آموخته است رسمِ نکاتِ خط وخال

دائم زاو جان می ستد تا برکند آلامِ حال

زاهد اگر ربّانی است مقصود او ویرانی است

جانش اگر ویران شود بنای او آبادی است

دل را اگر تو باخته ای بر رنگ وروی خانه ات

منت ز معماران بدان آن رامشِ کاشانه ات

معمار اگر ماهر شود نقش جهان درمشت اوست

تیزوچنگ و شوروشهناز دائما در مدح اوست

…??
شعر از سیده کوثرحسینی صفاخانه

If you like the article, please share it.

Write a comment

  1. روژان مروتی :
    21 April 2021

    عالیست رفیق معمارم ?????????????????♥️♥️♥️♥️♥️

  2. Ebrahim :
    21 April 2021

    بسیار قشنگ و پر مفهوم?????

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید