سیستمهای ساختمانی هوشمند برای معماران

“معماري هوشمند” نگرش جديد برخي از مهندسين معمار به آينده ساختمان سازي در جهان است، ساختمانهايي كه قادرند خود را با شرايط محيطي داخل و خارج بنا تطبيق دهند. چنين ساختماهايي كه در تقليد از سيستم واكنش موجودات زنده ساخته مي شوند، قادرند در پاسخ به شرايط مختلف جوي مانند وزش باد، گرما و سرماي بيش از حد و تغيير تابش نور خورشيد عكس العمل نشان دهند و يا در داخل ساختمان با مشاهده موردي چون تجمع بيش از اندازه جمعيت، تغييراتي در ابعاد و اندازه از خود بروز دهند .

در كشور ما مفهوم هوشمندي درساختمان صرفا به بخشي از جريان در حال توسعه محدود بوده و رويكرد آن بيشتر به ابزار آلات الكترونيكي الصاقي به بناها است. در این کتاب سعي شده به موضوعاتي فراتر اشاره شود و حوزه هاي هوشمند سازي فضاهاي معماري و مصاديق آنها مورد بررسي قرار گيرد. حوزه هايي مانند مصالح نو، اتوماسيون، فضاهاي معماري حساس يا پاسخ دهنده، فضاها و كالبدهاي قابل انعطاف و متحرك، از جمله مباحث اين نوشتار است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید