دیتیل های اجرایی، جزئیات مربوط به درز انبساط (1)

درز انبساط چیست؟

درزهای انبساط استرس و تنش ناشی از انبساط حرارتی را در خود جذب‌ و امکان حرکت میان دو جزء بتنی سازه را فراهم‌ می‌کنند. فاکتورهایی مانند نوع مصالح ساختمانی، محتوای نسبت آب به سیمان، بازه حرارتی، رطوبت و سن بتن، همگی مستعد بودن بتن در برابر انبساط را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اینکه این درزها از چه ماده و مصالحی ساخته‌ می‌شوند به مقدار حرکت پیش‌بینی شده بستگی دارد. برخی از درزهای انبساطی تنها یک شکاف و فاصله ساده هستند که با استفاده از مواد الاستیک که توانایی تغییر شکل دارند پر شده است. برخی دیگر از درزهای انبساطی نیز مکانیکی هستند که به منظور کنترل حرکات بسیار بزرگ‌تر مورد استفاده قرار‌ می‌گیرند.

درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر جابه جای را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد . هنگام اجرا باید دقت شود که به هیچ وجه فضای بین درز با مصالح بنایی یا ملات وغیره پر نشود ، تا ساختمان در محل درز انبساط از قسمت مجاور خود کاملا جدا باشد . درز انبساط باید در تمام طول ساختمان ادامه یابد ، ولی در پی های یکپارچه این درز تا روی پی ادامه پیدا می کند . محل احداث و فواصل درز انبساط در ساختمان ها بسته به نوع ساختمان ، نوع زمین ، مصالح مصرفی ، تعداد طبقات و همچنین آب و هوای محل احداث دارد.

 

در ادامه  می توانید فایلهای اتوکدی دتایلهای مربوط به درز انبساط را دریافت نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0