ترسیمات معماری (شامل اسکیسها خطی با مداد، ذغال و مرکب و نرم افزارها، راندو با مداد، ذغال، مدادهای واترکالر و نرم افزارها و … و مدلسازی کامپیوتری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل کتاب بارگذاری شده شامل مطالب زیر می باشد:

 

19 Line
20 Case studies
28 Step by step: Pencil
30 Step by step: Charcoal
31 Step by step: Charcoal and Photoshop
32 Step by step: Ink
33 Step by step: Ink and Photoshop
34 Step by step: Monoprints
35 Step by step: Photoshop
36 Step by step: Line work in Photoshop

42 Render
44 Case studies
50 Step by step: Pencil crayon
52 Step by step: Charcoal
54 Step by step: Watercolour interior sketch
56 Step by step: Photoshop: Finishing a
computer-generated image (CGI)
62 Step by step: Photoshop:
Creating shadows for people
63 Step by step: Photoshop: Colour-correcting
a photograph
66 Step by step: AutoCAD to 3ds Max

72 Mixed Media
74 Case studies
76 Step by step: Collage
78 Step by step: Monoprinting
80 Step by step: Linocut
84 Step by step: Press print
86 Step by step: Screen-printing with paper stencils
88 Step by step: Model/computer collage
91 Step by step: Taking a collage from two to three
dimensions

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید