ارتباطات مؤثر (مجموعه فایل های صوتی از برترین سخنرانان جهانی)

شامل فایل  شما 1 زیر:

  1. ارتباطات مؤثر
  2. زبان بدن
  3.  قدرت کلام مؤثر در فروش موفق
  4. معامله ارتباطی
  5. مهارتهای غیر کلامی
  6. قدرت پنهان مذاکره
  7. چالش های مدیریت در قرن21

 بقیه فایل شماره 2 الی 8 در دانلود های بعدی قرار خواهیم داد.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید