چگونه روشنایی را در محل کار بهبود دهیم؟

مردم هر روز ساعت‌ها  را در محل کار خود می‌گذرانند. دفاتر هنوز نمی‌توانند تفاوتی که نور می‌تواند در فضای کاری ایجاد کند را تشخیص دهند. هنگام صحبت از راحتی بصری و بهره‌وری، نور یک موضوع مهم است. نورپردازی بهینه می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند و دستورالعمل‌های مشخصی وجود دارد که بر اساس آنها سیستم‌های روشنایی برای محیط کار شما بهترین عملکرد را دارند.

چالش اصلی یافتن تعادل بین هزینه‌های نصب و نگهداری با نیازهای کاربردی و بصری است.

برای به دست آوردن نور دقیق می‌توان از سیستم‌های روشنایی مختلف استفاده کرد: یکنواخت، موضعی و مختلط.

روشنایی یکنواخت چیست؟

روشنایی یکنواخت سیستمی است که در آن نور به طور منظم در سراسر فضا پخش می‌شود، بدون در نظر گرفتن موقعیت‌های کاری. با حصول اطمینان از اینکه سطح متوسط روشنایی برابر با میزان مورد نیاز برای انجام صحیح وظایف است، به دست می‌آید.

CAP / AAVP Architecture

Logan Offices / SO-IL

روشنایی موضعی چیست؟

روشنایی موضعی اجازه می‌دهد تا نور را به طور منظم به عنوان روشنایی یکنواخت توزیع کنید، اما نحوه قرارگیری چراغ‌ها باید به خوبی مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان به روشنایی مطلوب دست یافت. شما می‌توانید از نور طبیعی و مصنوعی استفاده کنید که امکان ایجاد فواصل نوری یا فضاها و محیط‌های مختلف را فراهم می‌کند.

HofmanDujardin Office Villa / HofmanDujardin

Hey Banda / balbek bureau

The Green Studio / Fraher Architects

روشنایی مختلط چیست؟

نورپردازی مختلط از نورپردازی یکنواخت با نور پشتیبانی موضعی استفاده می‌کند. این با استفاده از وسایل روشنایی موضعی در نزدیکی موقعیت‌های کاری به دست می‌آید که نور عمومی را تقویت می‌کند.

Dongsi 5Lmeet / DAGA Architects

Tech901 / archimania

تهیه و ترجمه: فاطمه عرب (دانشجوی معماری. ورودی 1399. دانشگاه بناب)

منبع:

https://www.archdaily.com

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0
شروع گفتگو
از طریق واتساپ ارسال کنید