آزمون سنجش تسلط مغزي هرمان (HBDI) (تمایلات راست مغزی /تمایلات چپ مغزی)

 

پرسشنامه سنجش تسلط مغزي هرمان HBDI:

نسخه اصلي اين پرسشنامه از ندهرمن (1980)است با توجه به اينكه تصحيح فرمت اصلي پرسش نامه 120سوالي ابزار سنجش تسلط مغزي هرمن كار تخصصي و انحصاري موسسه بين المللي هرمن مي‌باشد. در اين پژوهش از پرسشنامه 60 سوالي هم ارز با HBDI كه از ابزار‌هاي اوليه سنجش تسلط ربع‌هاي مغزي هرمن بوده و به صورت فعاليت‌هاي ترجيحي هر يك از ربع‌هاي مغزي توسط ادوارد و مونيكا لامزدين (لامزدين ها،1386: 100-90) و براساس مدل 4 ربعي تئوري ند هرمن (هرمن،1992: 90-75) مطابقت داده شده است و شامل 60 سوال با 4 زير مقياس مي‌باشد كه ميزان تسلط مغزي مديران را در چهار سبك تفكر ربع مغزي A، ربع مغزيB ، ربع مغزي C و ربع مغزيD و در چهار سطح : تمایل شدید، تمایل داشتن، به کار بردن و اجتناب ؛ و نهایتاً سنجش قشر بالایی مغز(تفکری) یا قشر پایینی مغز(احساسی) مي‌سنجد. شايان ذكر است اين پرسشنامه در ابتدا بصورت ارزيابي تسلط هريك از ربع‌هاي مغزي به صورت (4 ارزيابي 15 سوالي) جداگانه بوده ومحققين خانم‌ها حائري زاده و محمدحسين در سال 1380 آنها را بصورت پرسشنامه 60سوالي تركيب نموده اند(حوريزاد،1385: 264).

دستور العمل

لطفاً هر یک از عبارت‌های زیر را با دقت بخوانید، هر فعالیت که با تمایلات و توانایی‌های شما سازگار است و یا از انجام آن لذت می‌برید، در عرض 4 دقیقه جواب بله یا نخیر بدهید. در انتخاب فعالیت‌ها محدودیتی ندارید.

This test is a demonstration of psychological tests plugin.

1.جمع‌‌آوری داده‌ها و اطلاعات
2.سازماندهی منطقی اطلاعات در یک چارچوب، نه تا آخرین جزء.
3.پیروی از دستور‌العمل‌ها به جای سعی بر انجام کاری به روشی متفاوت.
4.انجام مسایل تکراری و مشروح تکالیف.
5.گوش کردن و سهیم شدن در ایده‌ها.
6.برانگیختن خود با پرسیدن دلیل- به دنبال معنایی مشخص بودن.
7.به دنبال تصویر و متن بزرگ (کامل) یک موضوع جدید هستید نه جزئیات آن.
8.پیشقدم می‌شوید- به طور فعال درگیر کاری می‌شوید.
9.گوش کردن به سخنرانی‌های اطلاعاتی.
10.مطالعه کتب درسی.
11.آزمون تئوری‌ها و روش‌ها به منظور یافتن اشکالات آن‌ها.
12.انجام قدم به قدم کار آزمایشگاهی.
13.تجربه از راه حس، لمس، بوییدن، چشیدن.
14.استفاده از فرصت‌های مطالعه گروهی و بحث‌های گروهی.
15.شبیه سازی انجام می‌دهید- سوال‌های” اگر آن گاه” می‌پرسید.
16.از وسایل بصری در سخنرانی‌هایتان استفاده می‌کنید.
17.مطالعه مسایل و راه‌حل‌های نمونه
18.تفکر همراه با تولید ایده
19.نگارش گزارش با توالی درباره نتایج آزمایش‌ها.
20.استفاده از یادگیری و آموزش برنامه‌ریزی شده.
21.نگه داری دفتر یادداشت روزانه برای ثبت احساسات و ارزش‌های معنوی،نه جزئیات.
22.تئاتر بازی کردن (حرکات نمایشی انجام دادن) – نمایش با حرکت بدنی مهم است نه تخیل.
23.مسایلی که پاسخ‌های ممکن بسیاری دارند را حل می‌کنید.
24.زیبایی خود مسئله (و راه حل آن را) ارج می‌نهید.
25.انجام تحقیقات کتابخانه‌ای.
26.انجام تحقیق با استفاده از روش علمی.
27.یافتن کاربردهای عملی دانش فراگرفته شده – تئوری کافی نیست.
28.طراحی پروژه‌ها، زمان‌بندی کردن، سپس اجرا مطابق با برنامه.
29.سفرهای علمی انسان گرایانه.
30.سفر به فرهنگ‌های دیگر برای ملاقات مردم، میزبانی دانشجوی (مهمان) خارجی.
31.جلسه یورش فکری را رهبری می‌کنید- ایده‌های عجیب و غریب، نه خود تیم، حائز اهمیت است.
32.آزمایش می‌کنید، با ایده‌ها بازی می‌کنید.
33.فرضیه‌سازی و سپس آزمون فرضیه برای اینکه دریابید درست است یا نه.
34.قضاوت در مورد ایده‌ها بر اساس واقعیات، معیارها و استدلال منطقی.
35.گوش دادن به سخنرانی‌های مشروح (با جزئیات)
36.برنامه‌ریزی مدیریت زمان- برنامه اهمیت دارد نه افراد.
37.مطالعه با موسیقی کلاسیک (اصیل)
38.استفاده از مطالعات موردی فرد محور (انسان‌گرا)
39.امکانات پنهان را بررسی می‌کنید.
40.درباره گرایش‌ها می‌اندیشید.
41.انجام مطالعات موردی فنی.
42.انجام مطالعات موردی مالی.
43.یاد‌داشت برداری مشروح.
44.تهیه بودجه بندی مشروح.
45.احترام به حقوق و نظرات دیگران، افراد مهم هستند نه اشیاء.
46.یادگیری از راه تدریس به دیگران.
47.درباره آینده می‌اندیشید.
48.به بصیرت (شهود)، نه واقعیات یا منطق، تکیه می‌کنید.
49.سرو کار داشتن با سخت‌افزار و اشیاء تا با افراد.
50.سروکار داشتن با واقعیات و زمان حاضر تا با امکانات آینده.
51.تمرین مهارت‌های جدید با تکرار فراوان.
52.سفر علمی به منظور یادگیری درباره سازمان‌ها و شیوه‌ها.
53.یادگیری از راه لمس کردن، احساس کردن و یا استفاده از ابزار، شی، و یا یک دستگاه.
54.مطالعه مقدمه یک کتاب برای یافتن سر نخ‌هایی از منظور نویسنده.
55.ایده ها و اطلاعات را ترکیب می‌کنید تا چیز جدیدی بیابید.
56.از بحث‌های موردی آینده‌گرا استفاده می‌کنید.
57.سفر به فرهنگ‌های دیگر برای مطالعه موضوعات فنی.
58.نگارش جزوه «چگونه انجام دادن کار» درباره یک پروژه.
59.ترجیح ارتباط بصری به سمعی برای به کارگیری پیام‌های غیر کلامی.
60.فقط برای سرگرمی، از روش متفاوتی برای انجام کاری استفاده می‌کنید.

  • safasalkhi
  • هیچ
  • 1,154 views
  • 14 جولای 20
  • دسته‌بندی نشده
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0